To use all functionalities, get business discounts and order products, please register here.

Kombinovani zaštitni uređaj diferencijalne struje sa AO

KOMBINOVANA ZAŠTITNA SKLOPKA JEL6 C16 3P 16A/300MA

Marka 

Nominalni napon
230 V
Nominalna struja
16 A
Prekidna moć
6 kA
Struja curenja
300 mA
Garancija

KOMBINOVANA ZAŠTITNA SKLOPKA JEL6 C25 3P 25A/30MA

Marka 

Nominalni napon
230 V
Nominalna struja
25 A
Prekidna moć
6 kA
Struja curenja
30 mA
Garancija

KOMBINOVANA ZAŠTITNA SKLOPKA JEL6 C25 3P 25A/300MA

Marka 

Nominalni napon
230 V
Nominalna struja
25 A
Prekidna moć
6 kA
Struja curenja
300 mA
Garancija

KOMBINOVANA ZAŠTITNA SKLOPKA JEL6 C40 3P 40A/30MA

Marka 

Nominalni napon
230 V
Nominalna struja
40 A
Prekidna moć
6 kA
Struja curenja
30 mA
Garancija

KOMBINOVANA ZAŠTITNA SKLOPKA JEL6 C40 3P 40A/300MA

Marka 

Nominalni napon
230 V
Nominalna struja
40 A
Prekidna moć
6 kA
Struja curenja
300 mA
Garancija

KOMBINOVANA ZAŠTITNA SKLOPKA JEL6 C50 3P 50A/300MA

Marka 

Nominalni napon
230 V
Nominalna struja
50 A
Prekidna moć
6 kA
Struja curenja
300 mA
Garancija

Cene su s PDV-om